Få behandling af misbrug på et misbrugscenter

22 maj 2019 Astrid Pedersen
Få behandling af misbrug på et misbrugscenter

Har dit forbrug af medicin taget overhånd, er din spilleglæde ved at ødelægge dit liv, eller kan du mærke, at du er på vej ud i et decideret alkohol misbrug? Så bør du hurtigst muligt tage affære. Et misbrug går nemlig ikke væk af sig selv – og på et tidspunkt vil det påvirke dig i en sådan grad, at du ikke længere vil være i stand til at erkende, at der er et problem.

Hvordan foregår en behandling på et misbrugscenter?

Når du lader dig indskrive på et misbrugscenter, vil du blive indlogeret i behandlingsperioden. Denne forløber typisk over cirka fem uger. Under hele forløbet vil du modtage individuel behandling og deltage i samtaler omkring dit liv og dit misbrug.

Du vil også deltage i gruppeterapi, hvor du og andre deltagere i behandlings forløbet gennemgår de tolv trin i Minnesota kuren. Disse trin er vigtige for din helbredelse, idet de tager udgangspunkt i hele din livsverden, og ikke blot i den substans, af hvilken du er blevet afhængig.

Du vil erkende, at afhængigheden er større end dig, og at der er visse forhold du ikke kan ændre. Samtidig vil du lære, hvorledes det er muligt trods alt at leve under disse forhold. Du vil få redskaber og værktøjer, som du kan bruge i bestræbelserne på at bygge din tilværelse op på ny. Og du kan oven i købet vælge at lade din familie følge et sideløbende forløb, som har til formål at styrke jeres interne bånd og familiens sammenhængskraft. På den måde kan I hele i fællesskab, og være de vigtige støtter for hinanden, som det er meningen, en familie skal være.

Stien Behandlingscenter har rigtig gode resultater med sine behandlingsmetoder, som inddrager mange elementer fra Minnesota modellen i kombination med andre evidens baserede terapeutiske metoder. Du kan læse mere om misbrugsbehandling hos Stien Behandlingscenter på hjemmesiden behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder