Lad din advokat klare paragrafferne inden for erstatning og forsikring

25 februar 2020 Astrid Pedersen
Lad din advokat klare paragrafferne inden for erstatning og forsikring

Som virksomheds ejer eller anden form for selvstændig erhvervsdrivende bør du have kontakt til et kompetent advokat firma – for eksempel Holst, Advokater.

Hvem er Holst, Advokater?

Centralt beliggende i Århus finder du Holst, Advokater – et hæderkronet advokat firma af ældre dato. Holst, Advokater har en historie med dybe rødder i den århusianske advokat verden, og bygger sit virke på traditionelle juridiske værdier og praksis. Derfor vægter professionelle og etiske standarder højt hos Holst, Advokater – og derfor tæller kunde porteføljen hos Holst, Advokater en lang række glade og tilfredse – for de flestes vedkommende blivende og tilbagevendende – klienter i det danske erhvervs liv.

Hvad tilbyder Holst, Advokater?

Holst, Advokater tilbyder en lang række rådgivnings ydelser rettet mod erhvervsretlige forhold, for eksempel vedrørende erstatning og forsikring, immaterialret, markedsførings og konkurrence ret, fast ejendom og entreprise, it/telekommunikation og komplekse kontrakter desangående, miljø og plan ret, offentlig ret, kommunal ret og forvaltnings ret, persondata, rekonstruktion og insolvensret, retssager, voldgiftssager og mediering, samt selskabs ret og erhvervs ret.

Du vil altid modtage en udredning af din virksomheds behov for rådgivning, baseret på en forudgående analyse udført af de dygtige medarbejdere hos Holst, Advokater, forud for aftalens ikrafttræden. Og Holst, Advokater vil selvfølgelig gøre sit ypperste for at tilpasse løsningen din virksomheds behov.

Rådgivning inden for erstatnings- og forsikringsretlige forhold

Har din virksomhed akut behov for assistance i forbindelse med erstatnings- og forsikringsretlige forhold, kan du trygt kontakte Holst, Advokater. Hos Holst, Advokater er du garanteret en pragmatisk og rationel løsning af opståede tvister, selvfølgelig med henblik på økonomisk optimering for dig som klient.

Ydelserne omfatter blandt andet rådgivning inden for sager vedrørende erhvervs og produkt ansvar, offentligretligt erstatnings ansvar, professions ansvar for rådgivere, konsulenter og entreprenører, motor ansvar, privat ansvar, personskade erstatningsret, og person forsikringer, her under arbejdsskade forsikring.

Du kan læse mere om Holst, Advokaters services inden for erstatnings- og forsikringsretlige forhold på https://www.holst-law.com/forretningsomr%C3%A5der/erstatning-og-forsikring.aspx 

Flere Nyheder